HIFU 高能量聚焦超聲波 Pra.L Dermathera HIFU 美容儀

認識高能量聚焦超聲波(HIFU)

甚麼是HIFU 高強度/高能量聚焦超聲波? 高能量聚焦超聲波,即High-Intensity Focused Ultrasound(HIFU)療程,是一種非侵入性的面部頸部衰老治療方法,這種療程適用於輕度到中度或早期衰老痕跡,通過在皮膚深層 […]

認識高能量聚焦超聲波(HIFU) 閱讀全文 »